Kommunikationer

Hörnefors är en modern ort med en långsamt växande befolkning. Orten som brukar kallas Sydporten till Norrlands huvudstad, ligger 30 km söder om Umeå i direkt anslutning till E4, och har således ett strategiskt läge i den växande Umeåregionen. Hörnefors kan erbjuda en attraktiv boendemiljö med en stabil och positiv social struktur. Det kustnära läget skapar en trivsam tillvaro för de som valt att bosätta sig i denna trevliga ort.

Kommunikationerna till och från Hörnefors är väl utbyggda. Busstrafiken är omfattande, med linjer till både Umeå, Nordmaling och Örnsköldsvik. Framför allt är trafiken tät på morgnar och eftermiddagar då en stor mängd arbets- och studiependlare åker till och från sina arbetsplatser och skolor.

Till Umeå åker du smidigt på E4 från Hörnefors. Busstrafiken erbjuder bra pendlingsmöjligheter med en restid på cirka 25 min. I och med de nya snabbtågen på Botniabanan når du Umeå på 12 minuter.

Aktuell information om Hörnefors hittar du alltid på Umeå kommuns webbplats.

På denna webbplats hittar Du information om hur det är att bo i Hörnefors, som ligger i Västerbotten vid kusten, cirka 3 mil söder om Umeå.